Начало » За нас » „Очаквайте скоро“

„Очаквайте скоро“

Колко дълго си работилa като адвокат и защо се занимаваш с защита от частни съдебни изпълнители?

Занимавам с право от 2010 г., завърших университет с отличен успех, работех в нотариална кантора. През 2016 г. взех адвокатския изпит и придобих адвокатска правоспособност. Практиката на баща ми в създадената от него кантората се разрастваше и за мен беше съвсем естествено продължение на професионалния ми път да се присъединя към екипа на семейната кантора, след като съм натрупала опит като юрист и съм взела добри практики от други кантори.

В кантората идваха предимно клиенти с проблеми с Топлофикация, помагахме им да се освободят от погасени по давност задължения или да не бъдат осъдени по текущи дела. Давахме им съвети как повече да нямат проблеми с Топлофикация, Софийска вода и другите дружества доставчици на комунални услуги.

Имаше и хора, които вече са осъдени и на които частен съдебен изпълнител им е наложил запор. Тези хора търсеха помощ, защото най-често недоумяваха как им е наложен запор без предупреждение, споделяха, че е минало много време от дело, което са имали и никой не ги е търсил, а изведнъж им е наложен запор и то за сума, която неколкократно надхвърля размера, за които първоначално са били осъдени. Някой от тях дори не знаеха, че срещу тях се е водело дело и се учудваха как е възможно да бъдат осъдени без да са уведомени за делото.

Започнах да работя с клиентите, които имат проблеми с частен съдебен изпълнител, защото виждах, че фактът, че са стигнали до частен съдебен изпълнител ги кара да се чувстват в безизходица, не им помагаше особено и фактът, че всеки им казва, че щом са „дадени“ на съдебен изпълнител значи повече нищо не може да се направи и дори няма смисъл да търсят решение на този проблем. Водена от чувството за справедливост и знаейки, че въпреки всичко тези хора имат право да получат поне яснота какво дължат, на кого го дължат и защо сумата е толкова голяма, търсех начин да им помогна. Но все още нямах изяснен подход как да им помогна, клиентите ми носеха по един – два документа, дадени им от частния съдебен изпълнител, но от тях не ставаше съвсем ясно защо тази сума се изисква от тях и защо е в такъв размер. В някои случаи клиентите имаха запори от няколко съдебни изпълнители и още няколко дела в съда, за които не знаеха какво точно се случва. Наред с това и настоящите им задължения не чакаха и хората се чувстваха много объркани, до степен, в която са загубили представа какви дела са водени и за какви суми са осъдени и изобщо какво дължат и на кого го дължат.

Знаех, че за да им помогна е необходимо първо за себе си да си обясня много ясно ситуацията, в която са изпаднали тези хора. Разказите на клиентите, единичните документи, общите справки и запитвания до съдебните изпълнители не даваха достатъчно добър резултат. Липсваше ми яснота относно цялостната картина.

Затова започнах да посещавам канторите на частните съдебни изпълнители, отделях време да чета изпълнителните дела в цялост, проверявах детайлно и делата в архива на съда. Тази цялостна информация, заедно с юридическите познания, които имам, ми помогна да разбера какво се е случило, започнах да откривам пропуски и неправомерни действия, допуснати или още в съда, или в начина на водене на изпълнителното дело от частния съдебен изпълнител, или в действията, които са предприели кредиторите на моите клиенти.

В много случаи проверявах делата само с цел да проверя какви са задълженията на клиента ми и защо са в този размер, но всъщност откривах много пропуски и „грешки“, които се оказваха в полза на клиента ми до степен, в която се оказваше, че този клиент не само не дължи сумите в троен размер, но всъщност не дължи нищо.  

Вече знаейки, че правото е на страната клиента ми трябваше да намеря конкретните средства, чрез които да докажа, че той не дължи сумите, за които е съден и да направя така, че запорът му да бъде вдигнат. Това е прецизен процес, които не е лишен от трудности и в които е необходимо действията да се извършват много точно, за да може запорът да бъде вдигнат максимално скоро и да бъде постановено окончателно решение, че клиентът няма задължения и частен съдебен изпълнител не следва повече да налага запор на задълженията му.

Покрай работа ми с клиенти, на които е наложен запор, при мен започнаха да идват и хора, на които частен съдебен изпълнител вече е взел от сметките големи суми пари. Хората, водени от убеждението, че не дължат тези суми и че не е справедливо съдебният изпълнител без предупреждение да им взима от парите, идваха при мен с надежда, че може би има начин тези пари да им бъдат върнати.

Започнах да работя и за тях и в голяма част от случаите не само откривах, че има начин тези пари да им бъдат върнати, но и с клиентите, които ми се довериха и проявиха търпение, извървявахме заедно пътя – заведохме нови дела за доказване, че неправомерно са им взети пари, и тези клиенти, в крайна сметка, получиха обратно парите си, заедно с лихвите и разноските по делата.

Всичко това ми даде опит и увереност, че за хората, които имат проблеми с частен съдебен изпълнител има надежда и че в много случаи на тези клиенти също мога да помогна – да им бъдат вдигнати запорите и да им бъдат върнати парите, които са им взети неправомерно.

Сега се занимавам с това, защото видях, че наистина мога да помогна на хора, които са изпаднали в безизходица. Убедих се, че борбата за правата на хората в съда има смисъл и когато е водена правилно се постигат отлични резултати. А те се измерват със спечелени дела и доволни клиенти. Всичко това ми носи удовлетворение и ме кара постоянно да се развивам и да искам да съм все по-добра.

Кои са твоите клиенти?

Хора, които поради някакъв инцидент, здравословни или семейни проблеми са натрупали задължения към Топлофикация, Софийска вода и мобилните оператори и сега са изправени пред съд или пред частен съдебен изпълнител. Хора, които знаят, че са в тежко положение, но все пак имат воля да спасят каквото могат от имуществото си.

Какво те отличава от останалите?

Това което отличава моята услуга от тази на другите е това, че специализирам в дела за доказване на неправомерно наложени запори и възстановяване на взети чрез запор суми. Нашата кантора е единствената в България, която специализира в дела за защита от частен съдебен изпълнител. Поради изключително тясната специализация можем да предоставим много високо качество на адвокатската услуга. Качеството на услугата се измерва със спечелени дела и доволни клиенти. Ако искаш да научиш повече за тях, можеш да го направиш като натиснеш ТУК.

Предоставям своевременна и изчерпателна информация за всеки етап от обработката на казуса. Клиентите ми винаги са наясно какво се случва с делата им и до къде са стигнали подадените от тях документи, както и каква работа е извършил адвокатът в замяна на полученото възнаграждение.

Пестя времето на клиента като използвам съвременните технологии, за да осъществявам комуникация с него. Като същевременно винаги се съобразявам с желанието на клиента относно начина на комуникация.

Клиентите ми получават честно и ясно таксуване. Твърде често разговарям с хора, които са започнали съдебен процес, без да знаят колко струва съдебния процес, какви са държавните такси и колко е окончателният размер на адвокатското възнаграждение. Това предизвиква объркване и недоволство – две чувства, които не искам клиентите ми да изпитват по повод на работата с мен. Ето защо предоставям ясна информация за съдебните такси и адвокатското възнаграждение и се уверявам, че всички финансови въпроси са ясни, преди да продължим напред с представителство.

Какво се очаква от мен?

Да проявя доверие и да оставя работата в ръцете на професионалист, да знам, че не мога да реша проблема си със същия начин на мислене, който ме е довел до проблема.

Да проявя търпение и да знам, че съдът и другите институции работят бавно, но все пак работят, ако са сезирани по правилния начин.

За кого не са твоите услуги?

За хора, които не са готови да решат проблемите, пред които са изправени.

Хора, които са склонни само да се оплакват от държавата, законите и политиката, но нямат воля да търсят правата си и да изискват от институциите да си свършат работата.

Хора, които не ценят времето и знанията, с които адвокатът разполага.

Какъв е твоят подход в предоставяне на адвокатските услуги?

При предоставяне на моите услуги аз съм насочена към постигане на резултати за моите клиенти. Моят подход пести време и дава ясни отговори и ценни съвети как да не се стига до подобно ситуация в бъдеще. Най-общо работата ми включва следните етапи:

  • Провеждам безплатен опознавателен разговор с клиента;
  • Клиентът ми изпраща документите, с които разполага;
  • Проучвам делото на клиента на място в съда или кантората на частния съдебен изпълнител.
  • Провеждам среща с клиента и го запознавам с реалната ситуация и му предлагам конкретен план за предприемане на конкретни действия за решаване на възникналия проблем;
  • Започвам работа по изпълнение на плана и постигане на резултатите, за които съм се ангажирала, че клиентът може да постигне.

Работи ли подходът ти?

Абсолютно. Окуражавам те да прочетеш всички отзиви на мои клиенти ТУК.

Какви резултати мога да очаквам?

Аз, разбира се, не претендирам, че ще постигнеш резултатите, които много от досегашните ми клиенти са постигнали. Най-малкото, защото към момента не знам подробности за твоя правен проблем. А и ще бъда честен: много хора постигат резултати, но не всички. Резултати постигат клиентите, които ми се доверяват напълно, които проявяват търпение и които имат готовност за съдействие на всеки етап от процеса.

Колко бързо мога да очаквам резултати?

Очевидно резултатите зависят и от типа проблем, който имаш. Има клиенти, които още в първите дни след среща с мен получават вдигане на запора, при други минават 2-3 месеца докато съда издаде заповед за спиране на изпълнението. За съжаление, това зависи до голяма степен от действията на съда. За да може съдът да свърши работа бързо, е необходимо да е сезиран по правилния начин, молбите до него да са прецизни и точни. Аз правя максималното, за да може запорът на клиента ми да бъде вдигнат възможно най-бързо.

Ще си върна ли парите, които съм ти платил за адвокатските услуги?

Да, парите платени за държавни такси и адвокатски хонорари се връщат след спечелване на делото в съда. Съдействам на клиентите ми до край и работата ми приключва с връщане на всички разноски по делото.

Аз искам да работя с теб, Моника. Как да започна?

Поздравления, че взимаш решение да се движиш към решението на твоя проблем. Аз ще се радвам да работим заедно. Хората, които са склонни да взимат решения без да се колебаят, често водени от интуицията си, постигат по-бързо своите цели. Ако усещаш, че аз съм човекът, който може да ти помогне, не губи време, а се свържи с мен, за да насрочим опознавателен разговор.