Начало » Примерна страница » Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

Клиентката ни А. не можеше да повярва, че получава обратно сумата от 2980 лв., която й е незаконосъобразно взета през 2017 г. чрез запор от ЧСИ. Тогава госпожа А. дойде в кантората много притеснена, че голяма сума пари е изтеглена от сметката й от ЧСИ чрез запор. 

 

Казусът е следният: преди време дружество за доставка на топлинна енергия осъдило г-жа А. за неплатени сметки. Но г-жа А. не разбрала, че е осъдена. Един ден отишла в банката да изтегли спестяванията си, за да помогне на близки, но разбрала, че има запор на сметката и че спестяванията вече са изтеглени от ЧСИ. Тя нае адвокат Дилов да проучи случая и да провери дали е възможно да си възстанови парите. Оказа се, че сумата й е незаконосъобразно удържана. Адвокат Дилов заведе дело, а съдът постанови Решение, с което осъди дружеството за доставка на топлинна енергия да възстанови на госпожа А. сумата от 2980 лв. и да заплати разноските по делото. Решението влезе в сила през 2019 г., оказа се, че г-жа А. няма възможност да дойде до кантората поради здравословни проблеми, нито да изпрати представител да получи възстановената й сума. Затова адвокатският сътрудник се нае лично да занесе възстановената по делото сума до дома на г-жа A.  

Как става така, че г-жа А. не е разбрала, че е осъдена? Защото това се случва относително често?

  • Осъден без да разбере:

Дружествата за комунални услуги и други кредитори образуват дела за неплатени сметки по реда на заповедното производство. То представлява бързо производство за събиране на вземания (законно е уредено в Гражданския процесуален кодекс). Проблемът е, че уведомяването за производството до скоро приключваше със залепване на уведомление на врата на постоянния адрес на „длъжника“. Книжата се считат за редовно връчени, а реално човекът не намира уведомлението и не разбира, че срещу него се води дело, не подава възражение и бива осъден относително бързо. За вземането на кредитора се издава изпълнителен лист.

  • Изпълнително дело при ЧСИ и запор на сметките:

Дружеството кредитор, снабдено с изпълнителен лист, образува изпълнително дело пред ЧСИ. Той на свой ред налага запор на сметките на осъдения и едва когато човек се опита да изтегли пари от сметката си или да плати при търговец с карта, разбира, че е осъден. 

В този изключително неприятен момент е най-добре да не се изпада в паника и разправии с банката и ЧСИ, а да се наеме адвокат с опит в подобни казуси, който бързо да предприеме ефективни действия за защита.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: адв. Моника Дилова

Помагам на хора, които са изправени на съд или пред частен съдебен изпълнител заради задължения към Топлофикация и другите монополни дружества.

Клиентите ми получават следните резултати:

  • доказват недължимост на сумите, заради които им е наложен запор;
  • вдигане на запора;
  • прекратяване на изпълнителното дело;
  • възстановяване на всички надвнесени суми, както и връщане на заплатените суми за държавни такси и адв. хонорар.

При нужда от конкретно решение на Вашия правен проблем, можете да заявите

Какво казват клиентите за нас

Адвокатът не може да обявява имената на своите клиенти, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката. Затова ви споделяме само част от историите на клиентите ни без да разкриваме самоличността им:

Никога не съм вярвала, че мога да си получа обратно парите си от Топлофикация. През 2017 г. имах задължения в размер над 15 000 лв. към Топлофикация за 2 апартамента. Не знаех какво да правя, а от Топлофикация постоянно ми изпращаха заплашителни писма и фактури, че ще ме съдят. В крайна сметка съдът призна за установено, че не дължа 12 301,17 лв. за единия апартамент и 4 681,83 лв. за другия апартамент. Съдът осъди Топлофикация да ми заплати съдебните съдебните такси и адвокатския хонорар, които аз бях заплатила, за да водя тези дела. Най-невероятното за мен беше, че с помощта на адв. Дилова действително получих обратно от Топлофикация платените от мен разноски в размер от 2300 лв.
Д. М.
Родителите ми имаха задължения към Топлофикация, за съжаление майка ми почина. Скоро след това от Топлофикация заведоха дело срещу мен, баща ми и брат ми. Знаех, че като наследник дължа тези пари, не исках да се откажа от наследство и да загубя апартамента, в които живеем. Но нямахме възможност да заплатим големите суми, за които ни съдеха. Каза, ми че няма как напълно да се освободя от задълженията ми, но все пак не дължа цялата сума, която изискват от мен. Тя доказа, че не дължа част от задължението и ми помогна, за да направим възможно разсроченото плащане на остатъка от дълга. Даде ми добри съвети как да процедирам с новите сметки, така че да не изпадам повече в дългове.
Д. М.
Частен съдебен изпълнител ми наложи запор и изтегли пари от сметката ми, но след като наех адв. Дилова, запорът ми беше вдигнат в рамките на месец, заведох дело и доказах с помощта на адвокат Дилова, че не дължа заплащане на сумите, заради които ми е наложен запор, и затова следва да ми бъдат върнати с лихвите всички суми, които са изтеглени от сметката ми. Най-важното беше, че адв. Дилова направи така, че действително да получа обратно парите си. Получих ги до стотинка, а целият процес се оказа безплатен, защото при връщането на парите ми изплатиха и лихвите върху тях и всички такси и хонорари, които бях платил
Вл. Ив.
Реших да изтегля пари от влога си, но отивайки до банката казаха, че няма как да ми дадат никакви пари, защото имам запор на сметката, освен това 800 лв. вече били изтеглени и преведени на съдебния изпълнител. Направо не можех да повярвам, че това е истина. Бях буквално в шок. Обадих се на адв. Дилова, защото с нея бяхме водили успешно и други дела. Тя провери делото и в съда и при съдебния изпълнител и се оказа, че от съда незаконно не са ме уведомили за делото. Адвокат Дилова подаде жалба и доказа, че не съм уведомен за делото. Вдигна ми се запора, върнаха ми и парите, получих и обезщетение за неимуществени вреди.
Т.Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *