Начало » Примерна страница » Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Ако сте осъден да платите определена сума пари, но не я платите доброволно, съществува механизъм кредиторът (лицето, спечелило делото) да я събере от Вас принудително.

Кредиторът може да се снабди с Изпълнителен лист веднага, след като разбере за влязлото в сила решение. Може обаче дълго време (до 5г. от датата на влизане в сила на решението) никой да не Ви потърси, това не означава, че не дължите нищо, а че се натрупват лихви върху дълга Ви. Независимо колко време е минало, кредиторът има право да подаде молба до съда за издаване на изпълнителен лист, а съдът е длъжен да издаде Изпълнителен лист, щом има влязло в сила решение.

Кредиторът представя изпълнителния лист на частен съдебен изпълнител и той образува изпълнително дело срещу Вас. От момента на образуване на изпълнителното дело обаче дългът Ви нараства, защото към него се прибавят такси и разноски за ЧСИ, както и възнаграждение за юрисконсулт или адвокат на кредитора Ви. Тези разноски са допълнителни към разноските, които сте осъден да заплатите със съдебното решение. Освен това с всеки следващ ден върху дълга Ви се натрупва лихва.

Какво да предприемете, за да намалите разходите си?

Ако сте осъден и имате възможност да платите, сумата по съдебното решение, е добре да извършите плащането максимално скоро, след като получите влязлото в сила решение.

В случай че решите да платите доброволно, е много важно как ще извършите плащането. За да нямате по-нататъшни проблеми, трябва да:

1) сметнете всички суми, които сте осъден да заплатите. В това число влизат и разноските за насрещната страна, лихвата до деня на окончателното плащане на вземането;

2) да платите по банков път, като посочите номера на делото, съдебния състав и годината;

3) да запазите платежното за срок от 5 г.;

4) да уведомите кредитора писмено, че сте платили задължението си по съдебното решение, като му изплатите копие от платежното;

5) ако няма издаден изпълнителен лист срещу Вас, да уведомите и съда, постановил решението, че сте си платили;

Ако не сте погасили дълга си и ЧСИ е предприел действия срещу Вас, е добре да проверите дали действията са му законосъобразни. Свържете се с нас и ние ще проверим вместо Вас дали можете да обжалвате действията на ЧСИ, да освободите сметките си и да вдигнете възбраните върху имотите си.

Кога ЧСИ няма право да Ви налага запор?

  • Ако сте погасили дълга си.
  • Ако сте сключили споразумение с кредитора да платите разсрочено.
  • Ако две години ЧСИ не е предприемал изпълнителни действия срещу Вас.
  • Ако задължението Ви по дадено съдебно решение е от преди повече от 5 г. и никой не Ви е търсил до този момент.
  • В други специфични случай, които подлежат на конкретна проверка.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: адв. Моника Дилова

Помагам на хора, които са изправени на съд или пред частен съдебен изпълнител заради задължения към Топлофикация и другите монополни дружества.

Клиентите ми получават следните резултати:

  • доказват недължимост на сумите, заради които им е наложен запор;
  • вдигане на запора;
  • прекратяване на изпълнителното дело;
  • възстановяване на всички надвнесени суми, както и връщане на заплатените суми за държавни такси и адв. хонорар.

При нужда от конкретно решение на Вашия правен проблем, можете да заявите

Какво казват клиентите за нас

Адвокатът не може да обявява имената на своите клиенти, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката. Затова ви споделяме само част от историите на клиентите ни без да разкриваме самоличността им:

Никога не съм вярвала, че мога да си получа обратно парите си от Топлофикация. През 2017 г. имах задължения в размер над 15 000 лв. към Топлофикация за 2 апартамента. Не знаех какво да правя, а от Топлофикация постоянно ми изпращаха заплашителни писма и фактури, че ще ме съдят. В крайна сметка съдът призна за установено, че не дължа 12 301,17 лв. за единия апартамент и 4 681,83 лв. за другия апартамент. Съдът осъди Топлофикация да ми заплати съдебните съдебните такси и адвокатския хонорар, които аз бях заплатила, за да водя тези дела. Най-невероятното за мен беше, че с помощта на адв. Дилова действително получих обратно от Топлофикация платените от мен разноски в размер от 2300 лв.
Д. М.
Родителите ми имаха задължения към Топлофикация, за съжаление майка ми почина. Скоро след това от Топлофикация заведоха дело срещу мен, баща ми и брат ми. Знаех, че като наследник дължа тези пари, не исках да се откажа от наследство и да загубя апартамента, в които живеем. Но нямахме възможност да заплатим големите суми, за които ни съдеха. Каза, ми че няма как напълно да се освободя от задълженията ми, но все пак не дължа цялата сума, която изискват от мен. Тя доказа, че не дължа част от задължението и ми помогна, за да направим възможно разсроченото плащане на остатъка от дълга. Даде ми добри съвети как да процедирам с новите сметки, така че да не изпадам повече в дългове.
Д. М.
Частен съдебен изпълнител ми наложи запор и изтегли пари от сметката ми, но след като наех адв. Дилова, запорът ми беше вдигнат в рамките на месец, заведох дело и доказах с помощта на адвокат Дилова, че не дължа заплащане на сумите, заради които ми е наложен запор, и затова следва да ми бъдат върнати с лихвите всички суми, които са изтеглени от сметката ми. Най-важното беше, че адв. Дилова направи така, че действително да получа обратно парите си. Получих ги до стотинка, а целият процес се оказа безплатен, защото при връщането на парите ми изплатиха и лихвите върху тях и всички такси и хонорари, които бях платил
Вл. Ив.
Реших да изтегля пари от влога си, но отивайки до банката казаха, че няма как да ми дадат никакви пари, защото имам запор на сметката, освен това 800 лв. вече били изтеглени и преведени на съдебния изпълнител. Направо не можех да повярвам, че това е истина. Бях буквално в шок. Обадих се на адв. Дилова, защото с нея бяхме водили успешно и други дела. Тя провери делото и в съда и при съдебния изпълнител и се оказа, че от съда незаконно не са ме уведомили за делото. Адвокат Дилова подаде жалба и доказа, че не съм уведомен за делото. Вдигна ми се запора, върнаха ми и парите, получих и обезщетение за неимуществени вреди.
Т.Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *