Отзиви

Отзиви на тема недвижими имоти

Отзив от Гергана Гочева

„Благодарение на адв. Дилова имаме собствен дом!“ 

Тема: Недвижими имоти

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от Цветомира Кузманова

„Адв. Дилова е изключителен професионалист и страхотен човек, който обожава работата си, вземайки проблемите на хората присърце, воден на първо място от човечност и дълг за справедливост.“

Тема: Недвижими имоти

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от M.M.

“Избегнах наследяването на задължения През 2019 год. баща ми почина…Адв. Дилова съдейства напълно с документалната страна на процеса…Благодарение на навременните ми действия не бях подведен под отговорност за чужди постъпки.”

Тема: Недвижими имоти

Тук можете да видите целия отзив

Отзиви на тема комунални услуги

Адвокатът не може да обявява имената на своите клиенти, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката. Затова ви споделяме само част от историите на клиентите ни без да разкриваме самоличността им:

Отзив от Д. М. 2020 г.

„Неправомерно ми удържаха 600 лв. от заплатата, но си ги получих обратно заедно с лихвите и обезщетение“

Тема: Запор

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от З. Цв. 2017 г.

„Никога не съм вярвала, че мога да си получа обратно парите си от Топлофикация“

Тема: Топлофикация задължения

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от Д. Дж. 2017 г.

„Най-ценно за мен беше, че стана точно така, както ми каза адв. Дилова“

Тема: Топлофикация задължения

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от Вл. Ив. 2018 г.

„след като наех адв. Дилова, запорът ми беше вдигнат в рамките на месец“

Тема: Запор

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от Св. Д 2019

„Осъдиха ме без да разбера, но не можаха да ми вземат нищо“​

Тема: Топлофикация задължения

Тук можете да видите целия отзив

Отзив от Т.Г. 2019 г.

„Отидох да изтегля пари за коледни подаръци, а се оказа, че имам запор“

Тема: Запор

Тук можете да видите целия отзив