Обжалванена админитративен акт

В случай че държавен орган е нарушил Ваше право или Ви е наложил наказание, винаги имате право да обжалвате – ние можем да Ви помогнем!

Ако имате проблеми с държани органи или общината, свържете се с нас, за да получите отговор на следните въпроси:

  • Имат ли право да Ви глобяват?
  • Защо да обжалвате?
  • Какво ще постигнете с обжалването?
  • Имате ли право на парично обезщетение, ако докажете, че сте невинен?
  • Какъв е размера на паричното обезщетение, което ще получите след като докажете, че сте невинен?
  • Смятате, че все пак сте нарушили правилата, въпреки това можете ли да се отървете от глобата?

Не могат да Ви глобяват просто „ей така“! Потърсете си правата, не допускайте да Ви наказват без да сте виновен – свържете се  с нас, за да Ви защитим!