Защита от Частен съдебен изпълнител

Има решение, дори когато ЧСИ е предприел изпълнителни действия срещу Вас!

Нашият специализиран подход за защита от частен съдебен изпълнител, включва следните стъпки:

„Оптимален“ пакет

Какво включва?

 1. Преглед на документите, с които разполагате (ако имате такива);
 2. Проверка от компетентен адвокат на изпълнителното дело в кантората на съдебния изпълнител;
 3. Проверка от компетентен адвокат на гражданското дело в архива на съда;
 4. Консултация и план за ефективна защита от частния съдебен изпълнител, според конкретната ситуация, в която се намирате.

Защо трябва да се правят проверки на делата в съда и при съдебния изпълнител?

Само чрез внимателна проверка на делата в цялост може да се установи има ли и какви са незаконосъобразните действия, извършени спрямо Вас. За да докажем, че не дължите сумата, която изискват в момента от Вас, е необходимо да се обжалват конкретни действия на съда или съдебния изпълнител.

В крайна сметка какво получавам от тези проверки?

 • Отговори на въпросите: Извършени ли са неправомерните действия спрямо Вас и как да се защитите от тях.
 • Яснота дали размерът на сумата, която изискват от Вас, може да се намали.
 • Яснота дали задължението може напълно да се премахне.
 • Яснота дали и как може да се вдигне текущия запор.
 • Конкретен план какво е най-добре да се предприеме във Вашата ситуация.

 

„Основен“ пакет

Какво включва?

 1. Преглед на документите, с които разполагате (ако имате такива);
 2. Проверка от компетентен адвокат на изпълнителното дело в кантората на съдебния изпълнител;
 3. Консултация и план за ефективна защита от частния съдебен изпълнител, според конкретната ситуация, в която се намирате.

Защо трябва да се прави тази проверка на делото в кантората на съдебния изпълнител?

Само чрез проверка на изпълнителното дело в цялост може да се установи, дали съдебният изпълнител е извършил незаконосъобразни действия спрямо Вас. За да докажем, че не дължите сумата, която той изисква от Вас е необходимо да обжалваме конкретни неправомерни действия на съдебния изпълнител.

В крайна сметка какво получавам от тези проверки?

 • Отговори на въпросите: Извършил ли е ЧСИ неправомерните действия спрямо Вас и как да се защитите от тях.
 • Яснота дали размерът на сумата, която ЧСИ изисква от Вас, може да се намали.
 • Яснота дали задължението може напълно да се премахне.
 • Яснота дали и как може да се вдигне текущия запор.
 • Конкретен план какво е най-добре да се предприеме във Вашата ситуация.