Начало » БЛОГ » Какви действия да предприема, когато мой близък почине, а аз се окажа негов наследник

Какви действия да предприема, когато мой близък почине, а аз се окажа негов наследник

Често се случва така, че дори с близки роднини общуваме относително рядко. За съжаление идва и ден, когато разбираме, че някой роднина е починал. Когато някой близък почине, а Вие се окажете негов наследник, е добре да разберете какво е било финансовото и имущественото състояние на този роднина. Наследникът по закон  се ползва от имуществените права на починалия наследодател, но също така носи отговорност за неговите задължения.

Не малко клиенти се обръщат към нас за съвет, защото се оказва, че частен съдебен изпълнител е наложил запор върху сметката им за дълг на техен наследодател.

За да избегнете запор на сметката си за дългове на Вашия наследодател и други проблеми, произтичащи от действията му приживе, е необходимо да:

  • се снабдите от общината с препис извлечение от акта за смърт на починалия и удостоверение за наследници;
  • направите справка в Камарата на частните съдебни изпълнители за образувани изпълнителни дела на името на Вашия наследодател;
  • справка в общината за декларираните на негово име имоти и МПС-та;
  • направите справка в Имотния регистър: за придобитите и продадени недвижими имоти, както и за учредените ипотеки;
  • направите справка за Завещание на наследодателя Ви;
  • направите справка в БНБ за откритите на името на наследодателя Ви банкови сметки;
  • направите справка в Търговския Регистър и регистър БУЛСТАТ – относно търговските дружества и организациите, в които е участвал Вашия наследодател;
  • направите справка в Районния съд по постоянния адрес на наследодателя – относно образувани от него и срещу него дела;
  • направите справка в ТД на НАП за данъчни задължения.

Най-добре е всички справки да бъдат направени в срок от 3 месеца от датата на смъртта на наследодателя.

Не се колебайте да се свържете с адвокатска кантора „Дилови и партньори“, ако искате да направим тези справки вместо Вас или ако имате вече направени справки, но имате допълнителни въпроси относно информацията от справките.

zaveshtanie