Начало » Примерна страница » Административните наказания и борбата срещу тях

Административните наказания и борбата срещу тях

Навярно всеки човек поне веднъж в живота е получавал административна санкция, която счита за неправилна. Независимо дали от КАТ, НАП, общинска полиция или друга институция. Хората в България обаче не винаги познават добре правата си. Затова в повечето случаи просто махат с ръка и търпят наказанието. А всъщност с навременната и компетентна юридическа помощ санкцията лесно може да бъде отменена – законът предоставя не малко възможности за това.

Всичко започва с установяването на административното нарушение. Органите и длъжностните лица, които могат да извършват такава дейност са определени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). На първо място Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) могат да съставят длъжностни лица, които са изрично посочени в съответните нормативни актове.

Съставянето на АУАН слага началото на административнонаказателния процес. Още тук, на този предварителен етап от развитието на административнонаказателното производство, може да се реализира правото на защита. Лицето, посочено като нарушител, има право в самия акт да напише, че възразява или да даде обяснение за ситуацията. Впоследствие в 3-дневен срок от датата, на която е връчен АУАН, може да подаде мотивирани и обосновани възражения пред наказващия орган. В подобен случай, не е изключено изобщо да не се стигне до наказание. Дори и да пропуснете да възразите срещу акта, това не е проблем и няма да попречи да обжалвате глобата във втория етап от производството.

Вторият етап от административнонаказателното производство, след констатирането на административното нарушение, е налагането на административни наказания, което става чрез наказателно постановление. С това наказателно постановление вече се налага глобата, която бихте платили, ако не го обжалвате.

Органите, които могат да издават наказателни постановления са посочени в закона. Преписката се разглежда от този орган, в чийто район е извършено нарушението. Неспазването на тази териториална компетентност е съществено нарушение, което може да бъде основание за отмяна на наказателното постановление. Същото може да се случи и ако не са спазени някои от изискванията за форма и съдържание на постановлението, които са посочени в ЗАНН. Често се случва съдът да отмени наказателно постановление, заради формални неточности и нарушаване на правилата, допуснати при неговото издаване.

След получаването на преписката наказващият орган е длъжен да провери съставения акт за установяване на административно нарушение и да прецени основателността на възраженията към него. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по преписката в едномесечен срок от получаването й. Образуваното производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Законът е категоричен, че за да се счита за редовно връчено наказателното постановление, това трябва да се случи срещу подпис на нарушителя. Предвидено е обаче и изключение, което позволява „неприсъствено“ връчване – ако нарушителят не е намерен на посочения от него адрес и новият му адрес е неизвестен, наказващият орган може да отбележи това върху постановлението, като то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Връчването на наказателното постановление предоставя нови права за защита на лицето, посочено като нарушител. Постановлението подлежи на обжалване пред съответния районен съд. Това може да се случи в 7-дневен срок от връчването му чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. В 7-дневен срок от получаването й наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд.

Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд, в района на който е съответния районен съд. Решението на административния съд вече е окончателно.

В случай че издаденото срещу Вас Наказателно постановление бъде отменено, не само, че няма да платите глобата, но с компетентна адвокатска защита административният орган, издал незаконосъобразния акт ще Ви плати разноските по обжалването, както и обезщетение, че Ви е изгубил времето и Ви е създал притеснения. 


Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект, поради което авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: адв. Моника Дилова

Помагам на хора, които са изправени на съд или пред частен съдебен изпълнител заради задължения към Топлофикация и другите монополни дружества.

Клиентите ми получават следните резултати:

  • доказват недължимост на сумите, заради които им е наложен запор;
  • вдигане на запора;
  • прекратяване на изпълнителното дело;
  • възстановяване на всички надвнесени суми, както и връщане на заплатените суми за държавни такси и адв. хонорар.

При нужда от конкретно решение на Вашия правен проблем, можете да заявите

Какво казват клиентите за нас

Адвокатът не може да обявява имената на своите клиенти, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката. Затова ви споделяме само част от историите на клиентите ни без да разкриваме самоличността им:

Никога не съм вярвала, че мога да си получа обратно парите си от Топлофикация. През 2017 г. имах задължения в размер над 15 000 лв. към Топлофикация за 2 апартамента. Не знаех какво да правя, а от Топлофикация постоянно ми изпращаха заплашителни писма и фактури, че ще ме съдят. В крайна сметка съдът призна за установено, че не дължа 12 301,17 лв. за единия апартамент и 4 681,83 лв. за другия апартамент. Съдът осъди Топлофикация да ми заплати съдебните съдебните такси и адвокатския хонорар, които аз бях заплатила, за да водя тези дела. Най-невероятното за мен беше, че с помощта на адв. Дилова действително получих обратно от Топлофикация платените от мен разноски в размер от 2300 лв.
Д. М.
Родителите ми имаха задължения към Топлофикация, за съжаление майка ми почина. Скоро след това от Топлофикация заведоха дело срещу мен, баща ми и брат ми. Знаех, че като наследник дължа тези пари, не исках да се откажа от наследство и да загубя апартамента, в които живеем. Но нямахме възможност да заплатим големите суми, за които ни съдеха. Каза, ми че няма как напълно да се освободя от задълженията ми, но все пак не дължа цялата сума, която изискват от мен. Тя доказа, че не дължа част от задължението и ми помогна, за да направим възможно разсроченото плащане на остатъка от дълга. Даде ми добри съвети как да процедирам с новите сметки, така че да не изпадам повече в дългове.
Д. М.
Частен съдебен изпълнител ми наложи запор и изтегли пари от сметката ми, но след като наех адв. Дилова, запорът ми беше вдигнат в рамките на месец, заведох дело и доказах с помощта на адвокат Дилова, че не дължа заплащане на сумите, заради които ми е наложен запор, и затова следва да ми бъдат върнати с лихвите всички суми, които са изтеглени от сметката ми. Най-важното беше, че адв. Дилова направи така, че действително да получа обратно парите си. Получих ги до стотинка, а целият процес се оказа безплатен, защото при връщането на парите ми изплатиха и лихвите върху тях и всички такси и хонорари, които бях платил
Вл. Ив.
Реших да изтегля пари от влога си, но отивайки до банката казаха, че няма как да ми дадат никакви пари, защото имам запор на сметката, освен това 800 лв. вече били изтеглени и преведени на съдебния изпълнител. Направо не можех да повярвам, че това е истина. Бях буквално в шок. Обадих се на адв. Дилова, защото с нея бяхме водили успешно и други дела. Тя провери делото и в съда и при съдебния изпълнител и се оказа, че от съда незаконно не са ме уведомили за делото. Адвокат Дилова подаде жалба и доказа, че не съм уведомен за делото. Вдигна ми се запора, върнаха ми и парите, получих и обезщетение за неимуществени вреди.
Т.Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *