Начало » За кантората

За кантората

След 25 години юридически отпит създадох Адвокатска кантора „Дилови и партньори“, за да предоставям качествени и ефективни адвокатски услуги.

„Дилови и партньори“ е семейна кантора, в която ценим всеки клиент и се отнасяме с внимание и разбиране към всеки правен проблем.

Винаги подхождаме конфиденциално и етично!

Помагаме на клиентите ни да се освободят от бремето на дълговете, споровете и делата!“

Адв. Иво Дилов (1966-2021)